The Wave : Contemporary Art Exhibition from Yokohama 93

Ono, Junko; Kitazawa, Noriaki; Ogura, Masashi. The Wave : Contemporary Art Exhibition from Yokohama 93. San Diego, CA: San Diego Tipiana Yokohama Art Exchange '93, 1993.

On-site consultation
Types: Catalogues > Exhibition catalogues
All Contributors: Ono, Junko (Curator); Ono, Junko (Author); Kitazawa, Noriaki (Curator); Kitazawa, Noriaki (Author); Ogura, Masashi (Curator); Ogura, Masashi (Author); Golding, Susan (Prefacer); Jaime, Hector G. Osuna (Prefacer); Takahide, Hidenobu (Prefacer); Burk, Raymond W. (Prefacer); Chavez, Patricio (Prefacer); Palacio, Pedro Ochoa (Prefacer); Satoshi, Rocco (Prefacer); Clarke, James N. (Prefacer); Aceves, Jose Luis Pardo (Prefacer)
Dossier: 600 - JAPON / JAPAN
Collation: 177 p. : 69 ill. col. ; 23 x 31 cm
Language of Publication: English; Spanish; Japanese
Publishers: San Diego, CA: San Diego Tipiana Yokohama Art Exchange '93
Artists: Igarashi, Eijyu; Okumura, Yasuhiro; Tokiwa, Toyoko; Hamaguchi, Tarashi; Ikeda, Tatsuo; Ichihara, Arinori; Iwami, Reika; Kano, Mitsuo; Kiotsuka, Noriko; Kuroda, Shigeki; Saito, Yoshishige; Saito, Juichi; Suguro, Tadashi; Takabe, Taeko; Tajima, Hiroyuki; Tanabe, Kazuro; Tochigi, Junko; Nakabayashi, Tadayoshi; Baba, Kashio; Matsumoto, Akira; Yoshida, Katsuro; Risho, Shigeo; Wakae, Kanji; Sakaguchi, Noboru; Shiba, Akifumi; Hee Chang, Yoon; Nagayama, Toshiko; Miyamae, Masaki; Abe, Tamotsu; Ohatake, Susumu; Kawasaki, Hideo; Sano, Eiji; Sugifune, Hisao; Suzuki, Takeo; Tsuchida, Hiromi; Nishimura, Tatsuko; Hamaguchi, Takashi; Fujikura, Tadaaki; Minai, Katsuyo; Miyagawa, Manabu; Muraoka, Hideo; Mori, Hideo; Aigasa, Masayoshi; Iwami, Reika; Kitaoka, Fumio; Kuroda, Shigeki; Saito, Juichi; Sugiyama, Kazuo; Tajima, Hiro Yuki; Tochigi, Junko; Nakajima, Chinami; Hagiwara, Hideo; Maeda, Jyosaku; Morita, Kohei; Yuki, Rei; Yoshida, Hodaka; Kaneko, Kenichi; Kita, Kumiko; Suwa, Naoki; Nagamune, Kiyoshi; Fukushima, Mizuho; Murakami, Yoshio; Yoshinaka, Taizo; Saito, Kenji; Suga, Kishio; Hori, Aisen; Kato, Itaru
Critics / Curators / Historians: Ono, Junko; Kitazawa, Noriaki; Ogura, Masashi
Event Statement: Exhibition presented in the context of the "San Diego, Tijuana, Yokohama Art Exchange Project '93" organized by the Centro Cultural de La Raza (San Diego) and Tijuana Cultural Center. Exhibition dates: 23 Sept. - 10 Oct. 1993, San Diego Port District Exhibition Gallery ; 24 Sept. - 31 Oct. 1993, Tijuana Cultural Center, Museum Gallery.
Notes:

Gift of Claude Gosselin.

Deposited by: Users 1 not found.
Date Deposited: 20 Feb 1997
Last Modified: 25 Oct 2012 13:54
URI: http://e-artexte.ca/id/eprint/11103
Edit this item (login required):
View Item