Japanese Art after 1945 : Scream against the Sky

Munroe, Alexandra and Arata, Isozaki and Kojin, Karatani and Masatoshi, Nakajima and Clark, John and Winther, Bert and Taro, Amano and Paik, Nam June and London, Barbara and Tomii, Reiko. Japanese Art after 1945 : Scream against the Sky. New York, NY: Harry N. Abrams, 1994.

On-site consultation
Types: Catalogues > Exhibition catalogues
All Contributors: Munroe, Alexandra (Curator); Munroe, Alexandra (Author); Arata, Isozaki (Author); Kojin, Karatani (Author); Masatoshi, Nakajima (Author); Clark, John (Author); Winther, Bert (Author); Taro, Amano (Author); Paik, Nam June (Author); London, Barbara (Author); Tomii, Reiko (Author); Lane, John R. (Prefacer); Shin'ichiro, Asao (Prefacer); Krens, Thomas (Prefacer)
Dossier: 600 - JAPON / JAPAN
Collation: 416 p. : 455 ill. (184 col.) ; 31 x 24 cm
ISBN: 0810935120
Language of Publication: English
Publishers: New York, NY: Harry N. Abrams
Artists: Akasegawa, Genpei; Arakawa, Shusaku; ASAOKA, KEIKO (Kay-ko); Ay-O; Bokujin-Kai; Brandon, Reiko Mochinaga; Bulbous Plants; Deguchi, Onisaburo; Domoto, Hisao; Dumb Type; Endo, Toshikatsu; Fluxus; Gutai Art Association; Hagiwara, Sakumi; Hi Red Center; Hijikata, Tatsumi; Hikosaka, Naoyoshi; Ichiyanagi, Toshi; Ida, Shoichi; Idemitsu, Mako; Iimura, Takahiko; Imai, Norio; INOUE, YUICHI (Yu-Ichi); Ishiuchi, Miyako; Jonouchi, Motoharu; Kanayama, Akira; Kawabata, Minoru; Kawaguchi, Tatsuo; Kawamata, Tadashi; Kawanaka, Nobuhiro; Kikuhata, Mokuma; Kobayashi, Hakudo; Koshimizu, Susumu; Kosugi, Takehisa; Kubota, Shigeko; Kudo, Tetsumi; Kusama, Yayoi; Kuwayama, Tadaaki; Kyushu-Ha; Lee U, Fan; Matsumoto, Toshio; Matsumoto, Yoko; Miki, Tomio; Miyajima, Tatsuo; Miyawaki, Aiko; Mono-Ha; Morimura, Yasumasa; Morita, Shiryu; Motonaga, Sadamasa; Murakami, Saburo; Muraoka, Saburo; Nakagawa, Naoto; Nakahara, Kodai; Nakajima, Ko; Nakamura, Kazumi; Nakanishi, Natsuyuki; Nakaya, Fujiko; Narita, Katsuhiko; Neo-Dada Organizers; Noguchi, Isamu; Obayashi, Nobuhiko; Okada, Kenzo; Okazaki, Kazuo; Okazaki, Kenjiro; Ono, Yoko; Richie, Donald; Saito, Takako; Saito, Yoshishige; Sekine, Nobuo; Shimamoto, Shozo; Shinoda, Toko; Shinohara, Ushio; SHIOMI, MIEKO (Chieko); Shiraga, Fujiko; Shiraga, Kazuo; Suga, Kishio; Sugimoto, Hiroshi; Takamatsu, Jiro; Takiguchi, Shuzo; Tanaka, Atsuko; Tanikawa, Shuntaro; Tatsuno, Toeko; Teraoka, Masami; Terayama, Shuji; Teshigahara, Sofu; Tomatsu, Shomei; Tone, Yasunao; Toya, Shigeo; Tsuda, Yoshinori; Yagi, Kazuo; Yamada, Masaaki; Yamaguchi, Takeo; Yamaguchi, Katsuhiro; Yanagi, Yukinori; Yokoo, Tadanori; Yoshida, Katsuro; Yoshida, Toshio; Yoshihara, Jiro; Yoshihara, Michio; Yoshimura, Masunobu
Critics / Curators / Historians: Munroe, Alexandra
Event Statement: Exhibition organised by the Yokohama Museum of Art. - Itinerary: 5 Feb. -30 Mar. 1994, Yokohama Museum of Art ; 14 Sept. 1994 - 8 Jan. 1995, Guggenheim Museum Soho (New York) ; 31 May - 27 Aug. 1995, San Francisco Museum of Modern Art.
Deposited by: Users 1 not found.
Date Deposited: 14 Mar 1995
Last Modified: 25 Oct 2012 13:48
URI: http://e-artexte.ca/id/eprint/8666
Edit this item (login required):
View Item