This list was generated on Tue Jul 23 15:31:08 2024 UTC.

Browse by Contributors

Number of items: 2.

Nakamura, Keiji; Morioka, Yoshitomo; Nagata, Osamu; Shimano, Yoshitaka; Harada, Daizaburo; Kazama, Sei; Ohtsu, Hatsune; Idemitsu, Mako; Matsumoto, Toshio; Kurotsuka, Naoko; Imai, Norio; Sasaki, Naruaki; Tosa, Naoko; Saito, Makoto; Fujinata, Masaki; Inagaki, Takashi; Ina, Shinsuke; Terayama, Shuji; Takinawa, Shuntaro and Dumb Type. Private Visions : Japanese Video Art in the 1980s. Kawasaki, Japan: The Japan Foundation, 1990.
DOSSIER: 800 - VIDÉO / VIDEO
London, Barbara J; Nakaya, Fujiko; Idemitsu, Mako; Kawanaka, Nobuhiro; Kabayashi, Hakudo; Kurosaki, Akira; Matsumoto, Toshio; Michishita, Kyoko; Nakajima, Kou; Nakaya, Fujiko; Nomura, Hitoshi; Ashikawa, Yoko; Tanaka, Min; Yamaguchi, Katsuhiro; Yamamoto, Keigo and Video Information Center. Video from Tokyo to Fukui and Kyoto. New York, NY: Museum of Modern Art, 1979.
DOSSIER: 360 - MUSEUM OF MODERN ART (New York, NY)