Contemporary Japanese Sculpture

Koplos, Janet. Contemporary Japanese Sculpture. New York, NY: Abbeville Press, 1991.

On-site consultation

Abstract (English)

After delineating the Shinto and Zen roots of Japanese art and architecture, Koplos goes on to locate the precursors of contemporary Japanese sculpture in the Gutai (gestural painting, performance, kinetic sculpture, environments, and ephemera) and Mono-Ha (materialist) movements. Her discussion groups the nearly 100 sculptors thematically and considering the aspects of material, relationship, place, time and image in their work through relevant formal and biographical details. With statements by several artists. Bibl. 2 p.

Types: Monographs
All Contributors: Koplos, Janet (Author)
Dossier: 600 - JAPON / JAPAN
Collation: 175 p. : 139 ill. (58 col.) ; 29 x 23 cm. (Abbeville modern art movements)
ISBN: 1558590129
Language of Publication: English
Publishers: New York, NY: Abbeville Press
Artists: Shiraga, Kazuo; Ajiki, Tomoaki; Aoki, Noe; Aono, Takushi; Araki, Takako; Choi, Jae-Eun; Ebizuka, Koichi; Egami, Hiroshi; Endo, Toshikatsu; Fujii, Chuichi; Fujimura, Katsuhiro; Fukai, Takashi; Fukuoka, Michio; Funakoshi, Katsura; Furugoh, Shuichi; Group Q; Hamatani, Akio; Haraguchi, Noriyuki; Hashimoto, Natsuo; Hayami, Shiro; Iizuka, Hachiro; Inoue, Bukichi; Ito, Kosho; Kamiyama, Akira; Kamo, Hiroshi; Kanazawa, Kenichi; Katsumata, Toyoko; Kawagoe, Satoru; Kawaguchi, Tatsuo; Kawamata, Tadashi; Kawarabayashi, Mutsuo; Kenmochi, Kazuo; Kikutani, Naomi; Kitayama, Yoshio; Kitta, Naoyuki; Koshimizu, Susumu; Kowatari, Akira; Kunishima, Seiji; Kuniyasu, Takamasa; Kushida, Osamu; Lee, U-Fan; Majima, Ryoichi; Matsui, Toshio; Matsumura, Yoji; Miyajima, Tatsuo; Miyawaki, Aiko; Mogami, Hisayuki; Muraoka, Saburo; Nishina, Shigeru; Ogino, Yusei; Ohashi, Atsushi; Okamoto, Atsuo; Okazaki, Kenjiro; Okumura, Makoto; Otsubo, Kosen; Otsuka, Shintaro; Saito, Yoshishige; Sekijima, Hisako; Sekine, Nobuo; Sensaki, Chieo; Shiihara, Tamotsu; Shima, Hisayuki; Shinohara, Ushio; Shoji, Satoru; Suga, Kishio; Sumi, Wakiro; Suzuki, Hisao; Suzuki, Ryoji; Takada, Yoichi; Takasu, Hideho; Takayama, Noboru; Takeda, Yasuhiro; Takimoto, Sadao; Tanaka, Hideho; Tanaka, Isao; Taniguchi, Gaho; Toya, Shigeo; Tsuchitani, Takeshi; Tsuchiya, Kimio; Tsuji, Koji; Tsuzuki, Fusako; Uematsu, Keiji; Ujiie, Keiji; Wakabayashi, Isamu; Watanabe, Akira; Yamada, Keiko; Yamane, Ko; Yano, Michiko; Yasuda, Kan; Yoshimura, Masao
Keywords: SCULPTURE; GUTAI; MONO-HA; ZEN; SHINTO; JAPAN
Deposited by: Users 1 not found.
Date Deposited: 17 Jan 1992
Last Modified: 25 Oct 2012 13:37
URI: http://e-artexte.ca/id/eprint/4478
Edit this item (login required):
View Item